อาการปวด

 • อาการชา หรืออ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง
 • ปวดหัว เวียนศีรษะ บ้านหมุน หรือ เดินเซทรงตัวลำบาก
 • พูดไม่ชัด นึกคำพูดไม่ออก
 • ตามัว เห็นภาพซ้อน มีปัญหาการมองเห็น
 • สับสน ถาม – ตอบไม่รู้เรื่อง หรือความจำผิดปกติ
รายละเอียดโปรแกรมตรวจABCD
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray PA Upright)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Doppler)
ถ่ายภาพสมองและหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI+MRA Brain : STROKE)
ราคาปกติ    5,830   10,330   19,330   23,830 
ราคาแพ็กเกจ    3,400     6,200   16,000   18,000 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์
 2. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 3. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 4. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2563
 5. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนส่วนลดอื่นๆได้
 6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 5400 , 5444