คืนความอ่อนวัยให้ใบหน้า Miracle Youth

  • ฉีด Placenta Extract ทั่วหน้า 4 ครั้ง
  • กระตุ้นคอลลาเจนด้วย Rejuvenation Laser4 ครั้ง

ราคา 34,900 บาท (ปกติ 54,000 บาท)

เงื่อนไข

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
  3. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหัตถการได้
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรักษาเพิ่มเติม
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่นได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  7. เริ่มตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

ศูนย์ผิวหนังและความงาม ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 4200, 4254, 1125, 1126