โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ราคา 2,900 บาท (ปกติ 4,200 บาท) รับทันที ร่ม 1 คัน (Cobas)

เงื่อนไข

  1. ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 (หรือจนกว่าของจะหมด)
  2. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  3. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าพยาบาลแล้ว
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. โรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204