คลอดเหมาจ่าย

คลอดเหมาจ่าย สบายกระเป๋า

เริ่ม 1 มกราคม 2562 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 • คลอดธรรมชาติ
  ราคา 52,000 บาท ( 3 วัน 2 คืน )
 • ผ่าตัดคลอด
  ราคา 63,900 บาท ( 4 วัน 3 คืน )
 • คลอดธรรมชาติ เปลี่ยนเป็นผ่าตัดคลอด
  ราคา 66,000 บาท ( 4 วัน 3 คืน )
 • ผ่าตัดคลอดและทำหมัน
  ราคา 68,900 บาท ( 4 วัน 3 คืน )
 • ผ่าตัดคลอดลูกแฝด
  ราคา 92,000 บาท ( 4 วัน 3 คืน )

 

**ทุกโปรแกรม รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
1 ครั้ง
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย**

 

สิทธิสำหรับผู้ใช้แพ็กเกจเหมาจ่าย

อัตราค่าบริการเหมาจ่ายนี้ใช้เฉพาะผู้ป่วยตั้งครรภ์ความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ทั้งมารดาและทารก

 • คุณพ่อคุณแม่ร่วมการอบรมโครงการตั้งครรภ์คุณภาพ
 • ห้องพักสำหรับสำหรับทารกแรกเกิด ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน สำหรับการคลอดธรรมชาติ และ 4 วัน 3 คืน สำหรับการผ่าคลอด
 • ค่าแพทย์ผู้ดูแลรักษารวมค่าทำคลอด ค่ากุมารแพทย์และค่าแพทย์ตรวจการได้ยิน
 • ค่าการพยาบาลสำหรับคุณแม่ และทารก
 • ค่ายา สำหรับคุณแม่ และวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด

 

เงื่อนไข :

 1. แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204