แพ็กเกจและโปรแกรม

ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีประกันชีวิต

Share:


 

ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเวชธานี เริ่มต้น 5,900 บาท จากราคาปกติ 14,610 บาท

 

NO รายการตรวจ โปรแกรมชาย โปรแกรมหญิง
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
3. ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol)
5. ตรวจระดับไขมัน (Triglyceride)
6. ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL)
7. ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
8. ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
11. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
12. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
13. ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)
14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hbs Ag)
15. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี (Hbs Ab)
16. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (US Upper Abdomen)
17. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (US Lower Abdomen)
18. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cy Prep)
19. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
20. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
21. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) หรือ วิ่งสายพานหัวใจ (EST)
22. คูปองอาหารเช้า
23. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
ราคาปกติ (บาท) 14,610 14,610<
อัตราค่าบริการพิเศษ (บาท) 5,900 7,500

หมายเหตุ:

  1. แสดงสื่อประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อรับสิทธิ์
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่มกับข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสวงนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-7340000 ต่อ 1111, 2608, 3605