ลูกตัวเล็กไปไหม ?

ลูกเติบโตสมวัยหรือไม่ ?

ลูกเป็นหนุ่มสาวเร็วไปหรือเปล่า ?

ตรวจประเมินการเจริญเติบโตและการเข้าสู่ภาวะหนุ่มสาว

โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ

 ราคา 3,900 บาท

 

รายละเอียดโปรแกรม

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจเลือดประเมินฮอร์โมนไทรอยด์, ระดับวิตามินดี
 • x-rayอายุกระดูก
 • ประเมินความสูงสุดท้ายจากอายุกระดูกโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. เหมาะสมสำหรับช่วงอายุ 4 – 15 ปี
 2. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 3. ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63
 4. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 5. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนส่วนลดอื่นๆได้
 6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ไม่รวมการทดสอบทางฮอร์โมนและการตรวจเพิ่มเติม กรณีประเมินพบความผิดปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)
ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312, 3319