กรุงเทพประกันชีวิต –   โปรแกรมตรวจสุขภาพ BLA Healthy Plus 2020

รายการตรวจBLA Healthy Plus1BLA Healthy Plus2BLA Healthy Plus3BLA Healthy Plus4BLA Healthy Plus5
1.ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์  PE
2.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด   (FBS)
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (CBC)
4.ตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือด  (Cholesterol)
5.ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
6.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL-Cholesterol)
7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL-Cholesterol)
8.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด  (Uric Acid)
9.ตรวจการทำงานของตับ  (SGPT)
10.ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT)
11.ตรวจการทำงานของไต  ( BUN)
12.ตรวจการทำงานของไต  (Cr)
13.ตรวจปัสสาวะ (UA)
14.ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
15.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG)
16.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ (Mammogram &Ultrasound)
17.ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
18.ตรวจปัจจัยเสี่ยงมะเร็งรังไข่ (CA125)
19.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)
20.ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (AFP)
21.ตรวจปัจจัยเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
22.ผ้าคลุมไหล่
23.บุฟเฟต์อาหารเช้า
ราคาปกติ
5,9904,2705,4704,0006,000
ราคาโปรโมชั่น
3,0003,8004,2002,3003,500

 

เงื่อนไข :

  1. แสดงบัตรกรุงเทพประกันชีวิต หรือ สื่อประชาสัมพันธ์
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 63 – 31 ธันวาคม 2563
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-3615633,084-3615636
  7. รับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 (EHC)