กระดูกพรุน

กระดูกพรุน มวลกล้ามเนื้อน้อย
เสี่ยงกระดูกหักได้ทุกเมื่อ
รู้ทันแม่นยำด้วยการตรวจ
DXA for Whole Body Composition

เช็กมวลกล้ามเนื้อ และทำนายความเสี่ยงโอกาสการเกิดกระดูกพรุน เพื่อฟื้นฟูก่อนกระดูกหัก

1,999.- จากปกติ 6,000 บาท

พร้อมพบแพทย์เฉพาะทาง

 • เวชศาสตร์ชะลอวัย (ANTI AGING)
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (ORTHOPEDICS)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู (PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคานี้สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ โรงพยาบาลแล้ว
 • ราคานี้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนด
 • ผู้เข้ารับบริการไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใดๆเป็นพิเศษสามารถนัดหมายและตรวจได้ทันที
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางโรงพยาบาลกำหนด
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 ตึก King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร. 02-7340000 ต่อ 2298 ,2299