Packages and Programs

รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี มอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ในราคา 3,900 บาท (จากปกติ 8,500 บาท) ให้กับเพื่อน [email protected] โรงพยาบาลเวชธานีเท่านั้น (@vejthani) หากยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรา สามารถเพิ่มเพื่อนได้ โดยสแกน QR Code หรือกดที่ลิ้งค์นี้ http://bit.ly/2C0ZT3tรายการตรวจสุขภาพ Line @ ราคา 3,900 บาท...

เบาหวาน กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมงราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และ ต่อมไรท่อ ชั้น Gโทร 0-2734-0000 ต่อ 1071, 1072...

ตรวจหลอดเลือดสมอง เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562...

สร้างภูมิต้านโรค เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น สามารถใช้โปรโมชั่นและแพคเกจนี้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เฉพาะรายการที่ 1 รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว* ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัคซีนเซ็นเตอร์ – ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี โทร  02-734-0000 ต่อ 2200 , 2204...

ตรวจสุขภาพการนอน เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5 โทร 02-734-0000 ต่อ 5400, 5444...

นอนกรน เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312, 3319...

โรคหัวใจ กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

คลอดเหมาจ่าย เงื่อนไข : แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204...

Vejthani Hospital