Packages and Programs

วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก เงื่อนไข : ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62-31ธ.ค.62 ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ระยะเวลาการฉีดวัคซีน 2 เข็มห่างกัน 6 เดือน ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่ Super Kid’s Center  ชั้น 3  โทร. 0 2734 0000  ต่อ 3310,3312  และ  3319...

มะเร็งเต้านม เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้สามารถซื้อและใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2562 เท่านั้น ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โทร. 0-27340000 ต่อ 4500, 4501...

ภาวะหยุดหายใจ เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312, 3319...

ตรวจคัดกรอง มะเร็ง เงื่อนไข : ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าการพยาบาลแล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734-0000 ต่อ 3200, 3204...

IPL ทั่วหน้า ส่งความกระจ่างใส ด้วยโปรแกรม IPL ทั่วหน้า ในราคา 1,990 บาท จากปกติ 5,000 บาท เฉพาะเพื่อน [email protected] โรงพยาบาลเวชธานีเท่านั้น (@vejthani) หากยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรา สามารถเพิ่มเพื่อนได้ โดยสแกน QR Code หรือกดที่ลิ้งค์นี้ : https://bit.ly/2BoZZSa...

ตรวจสุขภาพ เงื่อนไข    แสดงบัตรเมืองไทยเฟรนด์คลับ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์นี้ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี โทร.0-27340000 ต่อ 1111, 3605...

AIA Vitality ผู้รับบริการตรวจแสดงบัตรสมาชิก AIA Vitality หรือบัตร AIA และชำระค่าตรวจ โปรแกรม V1-V4 รวมค่าแพทย์อ่านผลและสรุปผลการตรวจทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ ราคานี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2562- 31 สิงหาคม 2563 ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายล่วงหน้าที่ โทร. 0-2734-0000 ต่อ 1111,3605...

โรงพยาบาลเวชธานี  ขอมอบสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรประกันรายบุคคล ทุกชนิด ราคานี้ สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป รับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562– 31 พฤษภาคม 2563 โทรสอบถามและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร.0-27340000 ต่อ 2200, 3605...

Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View