ศูนย์มะเร็ง - โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์มะเร็ง

ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์มะเร็งในปัจจุบัน อัตราการป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชากรไทย เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ พบว่าเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นอับดับ 1 ตามสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และในต่างประเทศก็เช่นกัน โรคมะเร็งได้คร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอับดับต้นๆ ของสาเหตุการเสียชีวิตของประชากร เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วยเฉพาะโรค และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มสูงขึ้น โรงพยาบาลเวชธานี จึงได้มีบริการศูนย์มะเร็ง โดยมีแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, นักโภชนาการบำบัด, เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นระบบและครบวงจร
บริการทางการแพทย์
โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และมีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • มะเร็งไทรอยด์
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • มะเร็งตับ
 • การผ่าตัดมะเร็งเต้านม
โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านม โดยใช้วิทยาการใหม่ๆ เช่น ผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยเก็บเต้านมไว้
 • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเม็ดโลหิต
 • การดูแลความเจ็บปวด
 • ให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ
 • รังสีรักษา
 • เคมีบำบัด
เครื่องมือที่ทันสมัย
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สแกน (CT Scan, MRI)
 • เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)
 • เครื่อง Stereotactic เครื่องเจาะชิ้นเนื้อเต้านมเพื่อการคักกรองมะเร็งเต้านม
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
สถานที่
ศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 4500

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language