King of Bone - โรงพยาบาลเวชธานี
Hero image

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ King of Bone


 

ศูนย์กระดูกสันหลัง

ประสบการณ์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ของทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง

 • ผ่าตัดกระดูกสัน มากกว่า 5,500 ราย
 • ผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มากกว่า 4,500 ราย
 • ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้วยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง (Endoscope) มากกว่า 5,500 ราย

เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

 • เครื่อง O-arm สามารถเอกซเรย์สร้างภาพ 3 มิติ ช่วยให้ผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ 
 • เครื่อง Navigator คลื่นจับตำแหน่งอุปกรณ์ที่แพทย์ทุกชนิด โดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดแผล 
 • Nucleoplasty คลื่นความถี่สูงที่ใช้รักษาปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในระยะเริ่มแรก โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดขนาดใหญ่
 • Illizarov เครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอกร่างกาย สำหรับแก้ไขปัญหาความพิการในกระดูกแต่กำเนิด โรคกระดูกติดเชื้อ เนื้องอกกระดูก และปัญหาขาทั้งสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total Disc Replacement) เพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งตัวหมอนรองกระดูกเทียมมีลักษณะเป็นโครงโลหะเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติ แกนกลางเป็นพลาสติกยืดหยุ่น และสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ
 • มีนักกายภาพบำบัด และพยาบาลที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารักษากระดูกโดยเฉพาะ

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ  ที่รักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมมาแล้วกว่า 2,000 ราย จากผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน Clinical Care Program Certification : Knee Replacement Program (CCPC) จากสถาบัน JCI แห่งสหรัฐอเมริกา สำหรับอัตราการติดเชื้อหลังการผ่าตัดพบว่า ผู้ป่วย 99.9% ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อหลังการผ่าตัด”

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Assited Surgery in Total Knee Arthroplasty)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน ด้วยเทคนิค UKA (Unicomprartmental Knee Arthroplasty)

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข้าเทียมบางส่วน ร่วมกับการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

มีทีมแพทย์เฉพาะทางในการรักษาโรคกระดูกและข้อ ครบทุกด้าน พร้อมให้บริการดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูก มีบริการครอบคลุมทุกสาขา ดังนี้ 

ศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป

▪  ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและคอ

ศัลยกรรมโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม

ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

ศัลยกรรมกระดูกเท้า

ศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก

เวชศาสตร์การกีฬา

 

มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยครบถ้วนในทุกสาขาดังนี้

 • ให้การรักษาฉุกเฉินในกรณีกระดูกหัก กล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบทั้งจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา
 • ให้คำแนะนำด้านเวชศาสตร์การกีฬา อุบัติเหตุและการเจ็บปวดเรื้อรังจากการเล่นกีฬา
 • ให้การรักษาโรคข้ออักเสบเรื้อรัง
 • ให้การรักษาโรคข้อเสื่อมจากวัยชรา
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่ และข้ออื่นๆ
 • การผ่าตัดการผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่างๆ Arthroscopic surgery
 • ให้การรักษาความพิการทางด้านกระดูกและข้อทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิด และพิการจากอุบัติเหตุ
 • ให้การรักษา ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน
 • การผ่าตัดโดยวิธีจุลยศัลยกรรม ( Microsurgery )
 • ให้การรักษาความพิการทางมือ

ให้การรักษาความพิการด้านเส้นประสาท( Brachial Plexus Injuries )

ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

นพ. ชัยยศ ทิรานนท์

นพ. ทินกร ปลิ้มวิทยาภรณ์

นพ. ศุภชัย สามพันธ์

นพ. ไชยยศ ชัยชาญกุล

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

นพ. พนเอนก ตาดทอง

นพ. ศุภวุฒิ พฤฒิวรนันทน์

นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล

นพ. ภัทร โฆสานันท์

นพ. สุธี โฆสานันท์

นพ. ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์

นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

นพ. เอกพล ลาภอำนวยผล

 

ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม

นพ. จตุพล คงถาวรสกุล

นพ. ไพบูลย์ ชัยชาญชีพ

นพ. พิพัฒน์ องค์น้ำทิพย์

นพ. อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์

นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์

ดูแพทย์เพิ่มเติม

ทีมแพทย์เฉพาทางด้านโรคกระดูกและข้อ

นพ. กมลชนก ประภาศรีสุข

นพ. ณัฐเมศร์ วีระนพรุจน์

นพ. ประกาศิต ชนะสิทธิ์

นพ. พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ

นพ. วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์

ดูแพทย์เพิ่มเติม

Human Movement Therapy

 ศูนย์การรักษา การเคลื่อนไหว ของร่างกายที่ดีที่สุดของประเทศไทย


 

เทคโนโลยีฟื้นฟูกายภาพบำบัดมาตรฐานระดับสากล

Lokomat

 • หุ่นยนต์ช่วยในการฟื้นฟูเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและการเดิน อันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง การได้รับการบาดเจ็บทางสมอง หรือ จากโรคพาร์กินสัน
 • ฟื้นฟูการเดินอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระตุ้นผู้ป่วยด้วยเกมส์การฝึกที่หลากหลาย
 • ทำให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงความสามารถสูงสุดของตนเอง
 • มอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

C-Mill

 • เครื่องช่วยฟื้นฟูการเดินในสภาพเสมือนจริง เช่น การเดินในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน หรือ การหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางเพื่อให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์จริง
 • ฟื้นฟูการทรงตัวและการก้าวเดิน 
 • ฟื้นฟูการเดินด้วยเกมส์การฝึกที่สนุกสนาน ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

KEEOGO

 • อุปกรณ์ช่วยเดินที่จะช่วยให้ผู้ป่วยก้าวเดินอย่างมั่นใจและเดินได้ไกลขึ้น
 • ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวอย่างอิสระ 
  • เดินได้ไกล และ นานขึ้น
  • ขึ้น – ลงบันได
  • นั่งลง – ยืนขึ้น
  • นั่งยอง หรือ คุกเข่า
 • บรรเทาอาการปวดเข่า

ธาราบำบัด

 • ฟื้นฟูเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยธาราบำบัด ภายในสระว่ายน้ำที่มีอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมพร้อมระบบโอโซนฆ่าเชื้อ
 • ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะคุณ ภายใต้การดูแลของนักกายภาพที่มีทักษะและประสบการณ์สูง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ดังนี้ สะโพกและข้อเข่าอักเสบ ปวดหลัง ข้อกระดูกสันหลังอักเสบ ข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่ไขกระดูกสันหลัง และผู้ที่ผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000

1 
2 
 • ข้อมูลผู้ติดต่อ

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY