อินโฟกราฟิกส์ Archives - Page 7 of 7 - โรงพยาบาลเวชธานี
December 5, 2017
6 สาเหตุที่ทันตแพทย์มักจะแนะนำให้ ถอนฟันคุด
เมื่อมีอาการปวด เพราะฟันคุดมีแรงผลัก เพื่อจะงอกขึ้นมาในขากรรไกร แต่ถูกกัดหรือติดโดยฟันข้างเคียง ทำให้มีแรงย้อนกลับไปกดที่เส้นประสาทของขากรรไกร จึงเกิดอาการปวดขึ้น
December 5, 2017
5 ท่า ยืดกล้ามเนื้อ พิชิตออฟฟิศซินโดรม
มือประสานกันข้างหน้า แล้วดันยืดออกไปจนสุด ดันค้างไว้ 10-20 วินาที ทำ 2 ครั้ง จะยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนที่มักจะตึงเวลาทำงานนานๆ ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โทร. 02-734 - 0000 ต่อ 2298, 2299
December 7, 0201
8 ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ
" โรคหัวใจ " คือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย มีอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยประมาณ 4 คนต่อชั่วโมง ปัจจัยเสี่ยง...ต่อการเป็นโรคหัวใจ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language