อินโฟกราฟิกส์ Archives - Page 2 of 2 - เวชธานี
January 21, 2014
นวัตกรรมใหม่ในการรักษา “โรคริดสีดวงทวารหนัก” แบบไม่เจ็บ
ปัจจุบันมีวิธีการรักษา โรคริดสีดวงทวารหนักชนิดภายในด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยการประยุกต์ใช้การตรวจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วย โดยการใช้หลักการ
December 7, 0201
8 ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ
" โรคหัวใจ " คือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย มีอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยประมาณ 4 คนต่อชั่วโมง ปัจจัยเสี่ยง...ต่อการเป็นโรคหัวใจ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language