กระดูกสันหลังคด สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองหรือการสังเกตจากคนรอบตัว โดยมีวิธีสังเกตได้ ดังนี้

  • หัวไหล่ 2 ข้างเอียงไม่เท่ากัน
  • สะโพกเอียงไม่เท่ากัน
  • กระดูกซี่โครงบิดเบี้ยว
  • กระดูกสันหลังปูดโปนเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง

กระดูกสันหลังคดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง

ผู้ป่วยบางรายมีความคดไม่เยอะมากนักแต่ก็ทำให้ขาดความมั่นใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขณะที่ผู้ป่วยบางรายที่มีกระดูกสันหลังคดเยอะขึ้นจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่วมด้วย หากกรณีมีมุมคดเยอะเพิ่มขึ้นจะมีอาการต่ออวัยวะในระบบอื่นๆ มีการเบียดทับเส้นประสาทได้ เช่น มีการชา อ่อนแรง สูญเสียการทรงตัวได้ ถ้ามีความคดในช่วงทรวงอกอาจทำให้ปริมาตรปอดลดลง

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกสันหลังคด

สำหรับโรคกระดูกสันหลังคดที่พบได้มากในปัจจุบันมักจะเป็นโรคกระดูกสันหลังในวัยรุ่น ซึ่งเป็นผลจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่ง การป้องกันอาจจะทำได้ไม่มากนักเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรม แต่ขอให้หมั่นสังเกตตัวเองหากเริ่มมีอาการกระดูกสันหลังคดควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาแม้เราจะไม่สามารถป้องกันไม่ได้เกิดขึ้นได้ แต่หากตรวจพบได้ไวก็สามารถควบคุมอาการไม่ให้หนักได้

ศูนย์กระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลังคด มีผลเสียอย่างไร?

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5-6 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2316, 2332

ศูนย์กระดูกสันหลัง

5 ท่า ยืดกล้ามเนื้อ พิชิตออฟฟิศซินโดรม

ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

ศูนย์กระดูกสันหลัง

การรักษา “โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม” โดย นพ.ภัทร โฆสานันท์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

ศูนย์กระดูกสันหลัง

ผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป โดย นพ.เอกพล ลาภอำนวยผล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

ศูนย์กระดูกสันหลัง

รายการ Health Together ตอน Text Neck Syndrome อันตรายของคนใช้สมาร์ทโฟน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

ศูนย์กระดูกสันหลัง

ปัญหาโรคกระดูกสันหลังทรุดในผู้สูงอายุ โดย นพ. ภัทร โฆสานันท์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

ศูนย์กระดูกสันหลัง

ปวดหลังร้าวลงขา กับการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โดย นพ. ภัทร โฆสานันท์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

ศูนย์กระดูกสันหลัง

ปวดหลังร้าวลงขา ระวังหมอนรองกระดูกเคลื่อน โดย นพ. เอกพล ลาภอำนวยผล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

ศูนย์กระดูกสันหลัง

เล่นโทรศัพท์มากไป ระวังเข้าใกล้โรค Text Neck Syndrome โดย นพ. ภัทร โฆสานันท์
910