Infographics

Infographics

หากกล่าวคำว่า “ท้องผูก” โดยทั่วไปแล้วมักนึกถึงการไม่ขับถ่ายเป็นเวลาหลายวัน แต่แท้จริงแล้ว อาการท้องผูกยังมีภาวะอื่น ๆ บ่งชี้ร่วมด้วย เช่น การเบ่งอุจจาระลำบาก
“ไวรัสตับอักเสบ” เป็นกลุ่มของไวรัสที่ติดเชื้อเซลล์ตับส่งผลให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับตามมา กลุ่มไวรัสตับอักเสบที่มีความสำคัญทางการแพทย์ คือ ไวรัสตับอักเสบ เอ บีซี ดี และ อี
การดูแลสมองให้มีสุภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดโอกาสเป็น " #โรคอัลไซเมอร์ " ในวัยชรา วึ่งพบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป หากไม่อยากเป็น อัลไซเมอร์ จึงควรหาวิธีป้องกัน
"โรคหัวใจ" คือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย มีอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยประมาณ 4 คนต่อชั่วโมง ปัจจัยเสี่ยง...ต่อการเป็นโรคหัวใจ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ได้แก่
1. เมื่อมีอาการปวด เพราะฟันคุดมีแรงผลัก เพื่อจะงอกขึ้นมาในขากรรไกร แต่ถูกกัดหรือติดโดยฟันข้างเคียง ทำให้มีแรงย้อนกลับไปกดที่เส้นประสาทของขากรรไกร จึงเกิดอาการปวดขึ้น
Vejthani Hospital  เวชธานี