Infographics

Infographics

อาการเมาค้าง เกิดจากแอลกอฮอล์ ไปลดการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุจากทางเดินอาหาร และออกฤทธิ์ขับปัสสาวะ ยิ่งปัสสาวะบ่อยร่างกายยิ่งเสียน้ำ แถมวิตามินและ
หากกล่าวคำว่า “ท้องผูก” โดยทั่วไปแล้วมักนึกถึงการไม่ขับถ่ายเป็นเวลาหลายวัน แต่แท้จริงแล้ว อาการท้องผูกยังมีภาวะอื่น ๆ บ่งชี้ร่วมด้วย เช่น การเบ่งอุจจาระลำบาก
อาการปวดศีรษะ เป็นโรคยอดฮิตของทุกเพศทุกวัย โดยอาการปวดศีรษะที่พบได้บ่อย ส่วนใหญ่มักเป็นชนิดไม่รุนแรง สามารถรักษาได้ด้วยการดูแลตนเอง
“ไวรัสตับอักเสบ” เป็นกลุ่มของไวรัสที่ติดเชื้อเซลล์ตับส่งผลให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับตามมา กลุ่มไวรัสตับอักเสบที่มีความสำคัญทางการแพทย์ คือ ไวรัสตับอักเสบ เอ บีซี ดี และ อี
การดูแลสมองให้มีสุภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดโอกาสเป็น " #โรคอัลไซเมอร์ " ในวัยชรา วึ่งพบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป หากไม่อยากเป็น อัลไซเมอร์ จึงควรหาวิธีป้องกัน
Vejthani Hospital  เวชธานี