Health Videos

Health Videos

1. “Vejthani V-Flight” The One Stop Air Ambulance Ser….

2. คุยกับหมอแอน ตอน ตั้งครรภ์อุ่นใจด้วยการตรวจอัลตราซ….

3. ภาวะเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต้อกระจก….

4. การฟื้นฟูร่างกายหลังบาดเจ็บจากการออกกำลัง….

5. สัญญาณโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ….

6. โรคไข้หวัดในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก ต้องรู้เท่าทัน….

7. การทำIPL ร่วมกับการเข้าเครื่อง HBOT เพื่อผิวหน้ากร….

8. การทำ Skin Rejuvenation Laser+ HBOT เพื่อผิวดูสดใส….

Vejthani Hospital