บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
ระวังมีโรคซ่อน! หากเป็นความดันโลหิตสูงในช่วงอายุน้อยกว่า 35 ปี
ลดความดันโลหิตสูงได้แค่ปรับพฤติกรรม แต่ในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 35 ปี อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูงจากโรคที่ซ่อนอยู่ หากรักษาหายก็มีโอกาสที่ค่าความดันจะกลับมาเป็นปกติได้ ความดันโลหิตคือค่าความดันภายในหลอดเลือดแดงที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ
8 สัญญาณโรคลิ้นหัวใจ
ทำหน้าที่เป็นประตูกั้นระหว่างห้องหัวใจทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนเลือดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ หากลิ้นหัวใจมีความผิดปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยโรคลิ้นหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
โรคลิ้นหัวใจ
ลิ้นหัวใจ ทำหน้าที่เป็นประตูกั้นระหว่างห้องหัวใจทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนเลือดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ หากลิ้นหัวใจมีความผิดปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดและนำไปสู่การเสียชีวิตได้
หัวใจกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า
ความผิดปกติของหัวใจอาจเป็นสัญญาณบอก “โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ” อยู่ก็เป็นได้ ลองเช็กหัวใจกันหน่อยว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่า ใจสั่น หัวใจเต้นแรง หายใจหอบเหนื่อย เจ็บแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ หน้ามืด ตาลาย เป็นลมหมดสติ
How to ทำยังไงให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่อ้วนลงพุง หลีกเลี่ยงความเครียด รับประทานยาควบคุมความดันตามแพทย์สั่ง บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในอาหาร
Check list 5 อาการ สัญญาณบอกโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ใจสั่น หัวใจเต้นแรง หายใจเหนื่อย เจ็บแน่นหน้าอก หน้ามืด ตาลาย เป็นลมหมดสติ เป็นอาการเบื้องต้นของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่ผู้ป่วยหลายรายมักไม่รีบมาพบแพทย์ แล้วปล่อยทิ้งไว้จนรบกวนการใช้ชีวิตและมีอาการมากขึ้น
“หัวใจวาย” แข็งแรงเพียงใดก็เสี่ยงได้
หัวใจคุณยังแข็งแรงอยู่ไหม ? เคยถามตัวเองกันบ้างหรือเปล่า หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงห้ามหยุดพักแม้แต่นาทีเดียว คงเคยได้ยินข่าวนักฟุตบอลวัย 30 ต้นๆ
ลดปัจจัยเสี่ยงเลี่ยง “หัวใจเต้นผิดจังหวะ”
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดเต้นเร็วและเต้นช้ากว่าปกติ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ลิ้นหัวใจรั่ว ,
หัวใจเต้นผิดจังหวะ 98% หายขาดได้เมื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีการจี้ด้วยคลื่นวิทยุไฟฟ้าหัวใจ
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ สามารถรักษาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็ว หรือ เต้นช้า และความรุนแรงของโรค
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language