บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
January 24, 2018
หยุดหายใจหรือไม่เวลาหลับ ตรวจได้จาก Sleep Test
หยุดหายใจหรือไม่เวลาหลับ ตรวจได้จาก Sleep Test การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็จริง แต่ก็มีภัยร้ายที่แฝงอยู่ที่อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
April 28, 2017
โรคหลอดเลือด คาโรติดตีบตัน
หลอดเลือดคาโรติด (CarotidArtery) เป็นหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ แตกแขนงเป็น 2 หลอด โดยหลอดเลือดแดง หลักของคอด้านใน (Internal Carotid Artery) ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมอง โดยตรง ขณะที่หลอดเลือดแดงที่คอส่วนนอก (External Carotid Artery) จะนำเลือดไปเลี้ยงโครงสร้างใบหน้า
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language