เลิกบุหรี่ตอนนี้ ไม่มีคำว่าสาย
“บุหรี่” นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้ว ผู้ที่ไม่สูบแต่ได้รับควันบุหรี่ก็มีความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรงไม่ต่างกัน เพราะบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด มีสารพิษมากกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็งอีกมากกว่า 70 ชนิด

ชีวิตอาจผิดปกติเพราะ Long COVID หากไม่รีบพบแพทย์
หายจากโควิดก็ใช่ว่าชีวิตจะปกติ เพราะอาจต้องเผชิญกับภาวะ Long COVID ภัยเงียบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ยังหาสาเหตุการเกิดไม่ได้ แต่รักษาให้หายขาดได้หากรีบพบแพทย์และดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม
22