โรคไตวายเฉียบพลัน VS เรื้อรัง แบบไหนน่ากลัวกว่ากัน ?
“ไตวาย” เป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือด ไม่สามารถขับของเสียผ่านทางปัสสาวะได้ ทำให้ของเสียตกค้างในร่างกาย อีกทั้งยังทำให้ระดับน้ำ เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ

ดื่มน้ำเท่าไหร่? ไม่ทำร้ายสุขภาพ
ดื่มน้ำเท่าไหร่? ไม่ทำร้ายสุขภาพ "น้ำ" เป็นองค์ประกอบของร่างกายร้อยละ 60-70 จึงมีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมาก หากร่างกายขาดน้ำไม่กี่

“โรคไตวาย” กับการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง
โรคไตวาย "ไตวาย" เป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือด ไม่สามารถขับของเสียผ่านทางปัสสาวะได้ ทำให้ของเสียตกค้างในร่างกาย อีกทั้งยังทำให้ระดับน้ำ เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายขาดความสมดุล ส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
33