บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
ชีวิตอาจผิดปกติเพราะ Long COVID หากไม่รีบพบแพทย์
หายจากโควิดก็ใช่ว่าชีวิตจะปกติ เพราะอาจต้องเผชิญกับภาวะ Long COVID ภัยเงียบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ยังหาสาเหตุการเกิดไม่ได้ แต่รักษาให้หายขาดได้หากรีบพบแพทย์และดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language