บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
ภูมิคุ้มกันหมู่ ทางออกในการป้องกันเด็กเล็กจาก COVID-19
ปัจจุบันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในเด็กที่พบมากขึ้นในประเทศไทย ปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการระบาดครั้งนี้ เป็นการแพร่ระบาดภายในประเทศ ดังนั้น ความเสี่ยงที่พ่อแม่ หรือคนในบ้านติดมาจากนอกบ้านโดยไม่รู้ตัว แล้วกลับมาแพร่เชื้อสู่เด็กจึงมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน ในกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นก็สามารถติดเชื้อได้ จากการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน
วิธีดูแลเด็กๆ ให้ห่างไกลจาก COVID-19
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ช่วงนี้ลูกน้อยจำเป็นต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แต่ก็ยังมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ใหญ่ได้
6 โรคสุดฮิต เตือนพ่อแม่ดูแลลูกรับเปิดเทอม
ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ เด็กเล็กและเด็กวัยเรียน มีความเสี่ยงป่วยง่ายจากโรคติดต่อ เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ ตาแดง อาหารเป็นพิษ และไข้เลือดออก ซึ่งแต่ละโรคมีอาการแตกต่างกัน ที่คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองควรทราบ เพื่อสังเกตอาการของเด็กๆ ให้ดี
หน้ากากอนามัย … เลือกยังไงไม่ให้เจอของปลอม
หน้ากากอนามัย Surgical Mask มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่น ป้องกันของเหลวซึมผ่าน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอหรือจาม โดยหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ที่ได้มาตรฐานประกอบด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
ไข้หวัดในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก ต้องรู้เท่าทัน
อย่างไรก็ดี หากเด็กมีไข้ร่วมกับอาการฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น อาการชัก อ่อนเพลียมาก ซึม หายใจหอบ ไม่สามารถดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลว
วัคซีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับลูกน้อย
การให้ วัคซีน แก่ลูกน้อยเป็นวิธีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่สำคัญ วัคซีนจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคเป้าหมาย เมื่อเด็ก ๆ ได้รับวัคซีนแล้วจะทำให้โอกาสป่วยเป็นโรคติดต่อต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก ทั้งยังลดความพิการและการเสียชีวิต เด็ก ๆ จึงมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย
“เด็งวาเซีย” วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก
องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีพ.ศ. 2563 จะลดอัตราการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกลงให้ได้อย่างน้อย 50%และลดอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกให้ได้อย่างน้อย 25% ขึ้นไป โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language