บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
April 15, 2020
พ่นควัน บุหรี่ … ก็แพร่ COVID-19
การสูบ บุหรี่ นอกจากผู้สูบจะได้รับสารนิโคติน รวมถึงสารอื่น ๆ ที่ทำลายสุขภาพแล้ว ควันบุหรี่ที่พ่นออกมายังทำลายสุขภาพของผู้รับควันด้วยเช่นกัน แต่ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ควันบุหรี่ยังสามารถแพร่เชื้อ COVID-19 ไปสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language