พญ.อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

(Last Updated On: February 22, 2018)

พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

Specialty: อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์โรคไต

การศึกษา

ปริญญาบัตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, ม.มหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, ม.มหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุแห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์8:00 - 17:00คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ8:00 - 15:00คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ15:01 - 17:00คลินิกอายุรกรรม
วันพฤหัสบดี8:00 - 12:00คลินิกอายุรกรรม
วันศุกร์9:00 - 15:00คลินิกอายุรกรรม
วันเสาร์8:00 - 20:00คลินิกอายุรกรรม

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ
Vejthani Hospital  เวชธานี