พญ.อภิญญา ธนภิญโญ

(Last Updated On: February 25, 2018)

พญ. อภิญญา ธนภิญโญ

พญ. อภิญญา ธนภิญโญ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์โรคไต

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

การศึกษา

Education & Training

Medical Doctor, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital ,Mahidol University,Thailand,2009.
Thai Board of Pediatrics, Ramathibodi Hospital ,Mahidol University, Thailand,2015.
Thai Board of Pediatric Nephrology , Ramathibodi Hospital ,Mahidol University, Thailand, 2017.

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันอาทิตย์9:00 - 18:00ศูนย์กุมารเวชกรรม

เวลา

บทความสุขภาพ

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection, UTI)พบได้บ่อยในเด็กเล็กและเด็กโต สำหรับอาการในเด็กเล็ก มักมีไข้สูง แต่ไม่มีอาการจำเพาะ อาจมีอาการซึม ทานได้น้อยลง ...

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ
Vejthani Hospital