พญ.ศิริรัตน์ ลิ่มบริบูรณ์

(Last Updated On: February 23, 2018)

พญ. ศิริรัตน์ ลิ่มบริบูรณ์

พญ. ศิริรัตน์ ลิ่มบริบูรณ์

Specialty: อายุรศาสตร์ทั่วไป

อายุรศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

ปริญญาบัตร
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปี 2551

วุฒิบัตร
สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์8:00 - 14:00คลินิกอายุรกรรม
วันจันทร์14:01 - 15:00คลินิกอายุรกรรม
วันอังคาร8:00 - 20:00คลินิกอายุรกรรม
วันอังคาร20:00 - 23:59คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ8:00 - 14:00คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ14:01 - 17:00คลินิกอายุรกรรม
วันพฤหัสบดี8:00 - 15:00คลินิกอายุรกรรม
วันอาทิตย์8:00 - 18:00คลินิกอายุรกรรม

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ
Vejthani Hospital  เวชธานี