รศ.ดร.ทพญ. ศจี สัตยุตม์ - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

รศ.ดร.ทพญ. ศจี สัตยุตม์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ1), คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ทพญ. ศจี สัตยุตม์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ1), คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร
  • Doctor of Oral and Maxillofacial Surgery, University of London
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง สหราชอาณาจักรอังกฤษ)
  • เลเซอร์ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล (London Hospital Medical College)

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • Executive Committee Asia Pacific Division Word Federation For Laser Dentistry

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language