พญ.รติ ดิวิทยา

(Last Updated On: October 17, 2018)

พญ. รติ ดิวิทยา

พญ. รติ ดิวิทยา

Specialty: กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

การศึกษา

Education & Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine(The First Honors Class), Srinakarinvirot University, 2008
  • Higher graduate diploma (Clinical Medical Sciences), Siriraj Hospital, Mahidol University, 2014
  • Thai Board of Pediatrics, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2014
  • Thai Board of Infectious of Pediatrics, 2016

Honors And Awards :

  • The First Honors Class of Medicine

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์9:00 - 18:00ศูนย์กุมารเวชกรรม
วันพุธ9:00 - 16:00ศูนย์กุมารเวชกรรม
วันพฤหัสบดี10:00 - 20:00ศูนย์กุมารเวชกรรม
วันศุกร์7:00 - 14:00ศูนย์กุมารเวชกรรม
วันอาทิตย์8:00 - 20:00ศูนย์กุมารเวชกรรม

Time

บทความสุขภาพ

องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีพ.ศ. 2563 จะลดอัตราการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกลงให้ได้อย่างน้อย 50%และลดอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกให้ได้อย่างน้อย 25% ขึ้นไป...

การให้วัคซีนแก่ลูกน้อยเป็นวิธีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่สำคัญ วัคซีนจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคเป้าหมาย เมื่อเด็ก ๆ ...

เกิดจากเชื้อไวรัสทางเดินหายใจได้หลายชนิด อาการมักไม่รุนแรงมาก มีไข้ต่ำ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก โดยอาการเหล่านี้ สามารถหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์...

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ

โรคไข้หวัดในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก ต้องรู้เท่าทัน

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอนไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ แตกต่างกันอย่างไร?

Vejthani Hospital