พ.ญ. ประภาศรี จงสุขสันติกุล - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พ.ญ. ประภาศรี จงสุขสันติกุล

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ญ. ประภาศรี จงสุขสันติกุล

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศนียบัตร
  • Certificate of Proficiency in Clinical Preventive Medicine, The Thai Medical Council, 1992.

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language