นพ.พิพัฒน์ องค์น้ำทิพย์

(Last Updated On: February 22, 2018)

นพ. พิพัฒน์ องค์น้ำทิพย์

นพ. พิพัฒน์ องค์น้ำทิพย์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

การศึกษา

ปริญญาบัตร
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

การศึกษาหลังปริญญา
Fellow in Adult HIP & Knee Reconstructive Surgery, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  • การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์8:00 - 19:00ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม
วันอังคาร8:00 - 15:00ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม
วันพุธ8:00 - 15:00ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม
วันพฤหัสบดี8:00 - 16:00ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม
วันศุกร์8:00 - 16:00ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ

ข้อเข่าเสื่อม

Vejthani Hospital