พญ. เสาวลักษณ์ จิตต์จรัส - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. เสาวลักษณ์ จิตต์จรัส

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. เสาวลักษณ์ จิตต์จรัส

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสภา
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language