พญ. เพ็ญสุภา รวีเลิศ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. เพ็ญสุภา รวีเลิศ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
  • สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
  • สาขา สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Medical Oncology )

พญ. เพ็ญสุภา รวีเลิศ

ประวัติการศึกษา
วุฒิบัตร
ความสนใจพิเศษ
  • สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
  • สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
  • สาขา สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Medical Oncology )

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language