พญ. สุวิดา รัตนเกษตรสิน - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สุวิดา รัตนเกษตรสิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา-โรคจมูก และภูมิแพ้

พญ. สุวิดา รัตนเกษตรสิน

Education & Training
  • Faculty of Medicine, Naresuan University, 2009
  • Thai Board of Otolaryngology, Phramongkul University, 2015
Professional Expertise
  • Otolaryngology

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language