พญ. ศิรินทร์ญา เทพรักษ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ศิรินทร์ญา เทพรักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

พญ. ศิรินทร์ญา เทพรักษ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • กุมารเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพล

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language