พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555

พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
วุฒิบัตร
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
วุฒิบัตรต่อยอด
  • Breast imaging and intervention, ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ, 2563

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language