พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์

การศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
 • กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate Pediatric Dermatology Research Fellowship Program, USA
ความสนใจพิเศษ
 • โรคผิวหนังเด็กทั่วไป
 • โรคหลอดเลือดผิดรูปแต่กำเนิด
 • โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
 • โรคตุ่มน้ำที่ผิวหนังแต่กำเนิด (Epidermolysis bullosa)
 • การรักษาโรคผิวหนังเด็กด้วยเลเซอร์
ภาษา
 • Thai
 • English

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language