พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา (ผิวหนัง)

พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์

วุฒิบัตร
 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
วุฒิบัตร
 • กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
วุฒิบัตร
 • กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
 • Pediatric Dermatology Research Fellowship, Children’s Hospital of Philadelphia, University of Pennsylvania, 2561
 • Pediatric Dermatology Research Fellowship, Stanford School of Medicine, Stanford University, 2562
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา (ผิวหนัง)
 • โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
 • โรคตุ่มน้ำที่ผิวหนังแต่กำเนิด
 • การรักษาโรคผิวหนังเด็กด้วยเลเซอร์
 • โรคหลอดเลือดผิดรูปแต่กำเนิด เช่น ปานสตรอว์เบอร์รี (Strawberry hemangioma)
สมาชิกสมาคม
 • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language