พญ. ประไพ พัวพันธ์ - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ประไพ พัวพันธ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. ประไพ พัวพันธ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, สหรัฐอเมริกา

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ฝึกอบรมกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม, สหรัฐอเมริกา
  • การตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
  • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ปวดข้อและกล้ามเนื้อ

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language