พญ.บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์

(Last Updated On: February 22, 2018)

พญ. บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์

พญ. บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์

Specialty: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

การศึกษา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538

วุฒิบัตร

  • อายุรกรรมทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.2544
  • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.2548

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันพุธ8:00 - 17:00ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
วันศุกร์8:00 - 16:00ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
วันเสาร์8:00 - 16:00ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ

ไทรอยด์เป็นพิษ

ต่อมไทรอยด์สำคัญอย่างไร

Vejthani Hospital