พญ. นวรัตน์ กาญจนกิตติชัย - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. นวรัตน์ กาญจนกิตติชัย

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

พญ. นวรัตน์ กาญจนกิตติชัย

คุณวุฒิ
  • อายุรศาสตร์
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วุฒิบัตร
  • ประสาทวิทยา, สถาบันประสาทวิทยา
สมาชิกสมาคม
  • สมาคมประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language