ค้นหาแพทย์

พญ. ณิชา ซึงสนธิพร


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • Medical oncology fellowship Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Internal Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  • Doctor of Medicine (First-class honors) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

  • Medical oncologist Division of Medical Oncology, Department of Medicine,  King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand

ผลงานทางวิชาการ

2017

  • Association between oropharyngeal dysphagia and exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in out-patient setting

2013

  • Safety and effectiveness of immediately sequential bilateral phacoemulsification versus delayed sequential bilateral  phacoemulsification: a systematic review and meta-analysis

สมาชิกสมาคม

  • The Medical Council of Thailand
  • The Royal College of Physician of Thailand
  • The Thai Society of Clinical Oncology

เวลาออกตรวจ