พญ. ณัฐณิชา เพณี - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ณัฐณิชา เพณี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • วิสัญญีวิทยา

พญ. ณัฐณิชา เพณี

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language