พญ. ชุติมา สิมะสาธิตกุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ชุติมา สิมะสาธิตกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • วิสัญญีวิทยา - การระงับปวด

พญ. ชุติมา สิมะสาธิตกุล

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language