พญ. ขวัญเรือน สิงหพันธุ์ - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ขวัญเรือน สิงหพันธุ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. ขวัญเรือน สิงหพันธุ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • Certified for American Board of Internal, Medicine (Hematology)
  • Fellowship Hematology, Medical Center, Brooklyn, N.Y.

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language