พญ. กิ่งกาญจน์ เติมสิริ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. กิ่งกาญจน์ เติมสิริ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517

พญ. กิ่งกาญจน์ เติมสิริ

การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language