พญ. กฤตยา ทิศขจรสิริ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. กฤตยา ทิศขจรสิริ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์,กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล,มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. กฤตยา ทิศขจรสิริ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์,กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล,มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และ วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language