นพ.พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช

(Last Updated On: March 1, 2018)

น.พ. พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช

น.พ. พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช

Specialty: ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

การศึกษา

ปริญญาบัตร
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร

  • Master Degree in Dermatogly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Followship Training in Cutaneous and laser surgery,The Institute of Dermatology

ความชำนาญพิเศษ
เลเซอร์

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
สมาคมผิวหนังแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันศุกร์10:00 - 14:00ศูนย์ผิวหนังและความงาม

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ
Vejthani Hospital