ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Fellowship training in Head and Neck Oncology and Reconstructive Surgery, Peking University

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language