นพ.ปภณ อัศววรฤทธิ์

(Last Updated On: February 27, 2018)

นพ. ปภณ อัศววรฤทธิ์

นพ. ปภณ อัศววรฤทธิ์

Specialty: จักษุวิทยาทั่วไป

จักษุวิทยาทั่วไป

Education

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์8:00 - 20:00ศูนย์โรคตา
วันอังคาร8:00 - 20:00ศูนย์โรคตา
วันพฤหัสบดี8:00 - 20:00ศูนย์โรคตา
วันศุกร์8:00 - 20:00ศูนย์โรคตา
วันอาทิตย์12:00 - 20:00ศูนย์โรคตา

Time

บทความสุขภาพ

โดยทั่วไปแล้วโรคต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมและขุ่นตัวของเลนส์แก้วตาตามอายุ ส่วนใหญ่มักพบในผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป แต่บางรายอาจพบได้เร็วกว่านั้น สำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคต้อกระจก มีดังนี้...

"ดวงตา" เป็นหนึ่งในอวัยวะสำคัญและซับซ้อนที่สุดของร่างกาย มีหน้าที่ช่วยรับภาพ รับแสง และทำงานร่วมกับระบบประสาทส่วนท้ายทอยทำให้เกิดการมองเห็น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่มีความสำคัญต่อมนุษย์...

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ

ภาวะเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต้อกระจก

Vejthani Hospital