นพ. เกรียงไกร เบญจวงศ์เสถียร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เกรียงไกร เบญจวงศ์เสถียร

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. เกรียงไกร เบญจวงศ์เสถียร

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

 

สมาชิก สมาคมการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์
  • Fellow in Sport Medicine, Arthroscopic Surgery, Foot and Ankle, โรงพยาบาลศิริราช
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  • การผ่าตัดส่องกล้อง

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language