นพ. เอกชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เอกชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

นพ. เอกชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา

คุณวุฒิ

 

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2543

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร

2550

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, แพทยสภา 
การศึกษาหลังปริญญา

2012

  • Certificate in Clinical Fellowship in Traumatology and Reconstructive Surgery, University of Dresden, Medical Center, Germany.
  • Certificate in Orthopedic Foot and ankle Surgery, The Medical College of Wisconsin, USA.

2011

  • Certificate Fellowship in Foot and Ankle Orthopedics, University of Basel, Switzerland.
See more
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 

  • Foot and Ankle Orthopedics Surgery

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language